Gå tillbaka

På stamcellslaboratorier hanteras och fryses stamceller som ska användas till exempel för att bota blod- eller tumörsjukdomar. Navelsträngsblod är det effektivaste sättet att utvinna stamceller. Stamcellerna behöver förvaras i stora frysar med flytande kväve och det krävs väl fungerande lokaler för den avancerade medicinska tekniken.

Utmaningarna med projektet, förutom kravet på snabb leverans, var många. Befintliga lokaler fanns, men var feldisponerade och delades med annan verksamhet. Lokalytorna behövde utökas, men utan nybyggnad. Och golven skulle klara att bära fem stycken frysar på 1,5 ton vardera.

Då White har en lång erfarenhet av vårdprojekt kunde man snabbt förstå verksamheten, dess behov och beslutsprocesser. Det täta samarbetet mellan projektledare, arkitekt och kalkylator möjliggjorde en smidig process. Utgångspunkten var att utgå från befintliga strukturer i huset för att vara kostnadseffektiv. På så sätt kunde utgifter för nya installationer och schakt undvikas. Till exempel behövde golvet under frysarna inte förstärkas. I stället satsades på nytt renrum och uppfräschade lokaler. Byggarbetena planerades så att störning av pågående verksamhet kunde minimeras.

Hela projekteringen präglades av gott samarbete och kreativ problemlösning, vilket gjorde att Stamscellslab kom igång med verksamheten på planerat datum, och det med samtliga krav på nödvändig kvalitet uppfyllda.

Stamcellslaboratoriet, SU

  • Kund: Västfastigheter
  • Projektets start/slut: 2008-2010
  • Färdigställt: 2010
  • Storlek/Yta: 375 m² BTA
  • Kostnad: 5 miljoner SEK
  • Ort: Göteborg
  • Fotograf/Illustratör: Per Kårehed

Byggnadstyp

Liknande projekt