Gå tillbaka

Men kvar mitt i det nya bostadsområdet finns transformatorstationen som förser hela Uppsala centrum med ström. Stationen har med sina betongfasader med frilagd rosagrå ballast gör sig inte alls i ett modernt bostadsområde. I samband med att Vattenfall ville förlägga sina utomhustransformatorer i ännu en byggnad på tomten kom kommunens krav att anläggningens utformning måste få en översyn.

Lösningen att flytta alla funktioner innanför en ytterrock av rostande sträckmetall – symbolen för en Faradays bur – överväxt av klättrande vildvin gav kunden frihet att använda standardvolymer inom skalet och därtill en byggbar yta på 1000 kvadratmeter inom fastigheten för framtida behov.

Skalet förändras med vildvinets årstidsväxlingar. Sträckmetallens öglor står på högkant vilket gör att fasaderna skiftar mellan solitt och transparent med betraktarens rörelse. De gröna fasaderna behöver inte klottersaneras och stärker dessutom bilden av miljöengagemang i Vattenfalls varumärke.

Den obebyggda delen av fastigheten är belagd med grov makadam som även den med tiden blir överväxt av vildvin. Materialen är få och tåliga – inklusive markmaterial användes endast vildvin, makadam och rostigt järn.

Transformatorn förser hela Uppsala centrum med ström. 70 kV kablar kommer in och två stycken 90 tons tankar transformerar ner strömmen till 10 kV varpå en mängd kablar tar strömmen vidare till mindre transformatorer runt om i staden.

Ställverket

 • Kund: Vattenfall Eldistribution AB
 • Projektets start/slut: 2008-2009
 • Färdigställt: 2009
 • Storlek/Yta: 700m²
 • Ort: Uppsala
 • Fotograf/Illustratör: Bo Gyllander

Team

 • Jacob Melin - kontaktperson
 • Charlotta Råsmark
 • Christer Uppfeldt
 • Lars Höglund
 • Sofia Eskilsdotter

Nyckelord

Liknande projekt