Gå tillbaka

Efter att ha deltagit i ett parallellt uppdrag fick vi 2006 fortsatt uppdrag av Linköpings kommun att ta fram en förslagshandling för S:t Larsparken.

Vår lösning skapade en social och hållbar mötesplats som lyfte fram och betonade parken och kyrkan i stadskärnan, och som även gav respekt och lugn för kyrkobyggnaden och den gamla kyrkogården.

Ombyggnaden av S:t Larsparken har bidragit till att utöka pulsen i staden. Parken skiftar successivt karaktär från att kyrkan möter S:t Larsgatan i ett traditionellt kyrkotorg som över går i kyrkogården, gammal begravningsplats, till att möta den livliga och okonventionella fontänparken. De tre olika karaktärerna skapar en komplex helhet som införlivar evenemangsytor, lekplats, vistelseplatser, lugn och värdighet i en och samma park.

S:t Larsparken var färdigställd i september 2007 och projektkostnaden landade på ca 27 miljoner kronor för den 9400 m² stora parken. Ett par år efter att parken var färdig fick den högsta betyg bland linköpingsborna och benämndes parken som en av de mest lyckade förändringarna i staden på senare år.

S:t Larsparken

 • Kund: Linköpings kommun
 • Projektets start/slut: 2006-2007
 • Färdigställt: 2007
 • Storlek/Yta: 9400 m²
 • Kostnad: ca 27 miljoner
 • Ort: Linköping
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Marie Oldfeldt
 • Linda Moström
 • Karin Höök
 • Mikael Norman
 • Barbara Vogt

Byggnadstyp

Liknande projekt