Gå tillbaka

Bakgrunden är att sex församlingar ska slås samman till ett pastorat. Umeå kyrkliga samfällighet bjöd in White, Johan Celsing arkitekter och Gullichsen Vormala Arkitekter från Finland att tävla om gestaltningen av en ny församlingsgård intill Umeå stads kyrka. Kyrkans hus ska ge församlingsverksamheten närhet till kyrkorummet och bilda nya kontaktytor mellan församlingens olika verksamheter och umeåborna. Läget i staden, inom centrumfyrkanten och nära den utveckling som skett de senaste åren längs med älvstranden, rymmer stor potential att förankra verksamheten i Umeå Centrum.

Genom att skjuta in den nya byggnaden i slänten avdramatiseras dess volym nära kyrkan, samtidigt som den förtydligar kyrkans entréplats och kopplar församlingens verksamhet till staden. Mot älven formar Kyrkans hus mötet mellan stadens nya stråk och kyrkan.

Tanken med huset är att det ska samla människor i glädje, sorg och gemenskap. Det är mötet mellan människan och kyrkan som ska tas om hand och ges en fysisk gestalt.

Spira, Kyrkans hus

  • Kund: Svenska kyrkan
  • Projektets start/slut: 2013
  • Storlek/Yta: 2500 m²
  • Ort: Umeå
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Rebecka Wijk
  • Martin Sundberg
  • Lennart Sjögren

Liknande projekt