Gå tillbaka

År 2010 invigdes det nya Sollentuna Centrum med 140 butiker i två plan och dagligvarubutik på 4 000 m². Totalt har Sollentuna Centrum en yta på 113 000 m².

I ett parallellt uppdrag fick White uppgiften att skapa Stockholms mest nytänkande och omtalade shoppingdestination på uppdrag av ägaren Steen & Ström Sverige AB. Mervärden och upplevelser ska locka besökarna till Sollentuna Centrum. Köpcentret byggs ut och kompletteras med parkering i direkt anslutning till butikerna. White har formgivit stråk av olika karaktär med miljöer som matchar butikernas inriktning. Besökarnas sinnen väcks med ljus, ljud, dofter och texturer i en annorlunda handelsupplevelse.

Bland de olika stråken finns ”Recollecting balance” eller Oasen som är en restaurangavdelning. Här finns nio olika restaurangkoncept runt en tropisk trädgård med 700 växter. Upplevelsen blir lika botanisk som i ett växthus.

”Confidence in quality” eller Trästråket är den stora modeavdelningen som tar upp två tredjedelar av plan två. Golv, väggar och tak är i trä och shoppingen inriktad på mode av hög kvalitet.

På stråket ”Influenced by sences” samsas flera underklädes- och kosmetikabutiker i en miljö präglad av glasfasader, textilmatta på golven och hängande textilier i taken. Utvändigt är Sollentuna Centrum klätt med en vit, skir hinna av glas.

Sollentuna Centrum är ritat av White i samarbete med thorbjörnsson+Edgren arkitektkontor, John R Johanson, ansvarig arkitekt

Sollentuna Centrum

 • Kund: Steen & Ström Sverige AB
 • Projektets start/slut: 2006-2010
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: Totalt ca 108 000 m² BTA , varav 32 000 m² handel
 • Ort: Sollentuna
 • Fotograf/Illustratör: Mikael Olsson
 • Samarbeten: Sollentuna Centrum är ritat av White i samarbete med thorbjörnsson+Edgren arkitektkontor, John R Johanson, ansvarig arkitekt

Team

 • Mikael Stenqvist
 • Jerry Jansson
 • Anna Uhlin
 • Daniel Hultman
 • John R Johanson, thorbjörnsson+Edgren arkitektkontor

Byggnadstyp

Liknande projekt