Gå tillbaka

Stockholms stad planerar för 160 000 nya bostäder fram till 2030. För att klara den utmaningen behövs en tätare stad, där olika stadsdelar kopplas samman på ett naturligt sätt och gränserna mellan innerstad och ytterstad minskar. Södra Skanstull är ett område med unika kvaliteter men också med stora outnyttjade ytor. Området är en strategisk plats att utveckla för att åstadkomma en sammanhängande stad – promenadstaden.

Bilden av dagens Skanstull är mångfacetterad vilket speglar områdets kontraster. Här finns Årstavikens promenadstråk, det rika föreningslivet med odlings-, båt- och idrottsverksamheter, kultur- och klubbliv. På den övre stadsnivån finns kommers och liv men trånga och hårt trafikbelastade offentliga rum. Stora barriärer bildas av höjdskillnaderna, den före detta spårmiljön och men också av till exempel Folksam-anläggningen. Här finns ett spännande men också bullerstört brolandskap.

Vi vill skapa en levande och blandad stad som växer ur dagens Skanstull. En promenadvänlig, trygg och väl sammanlänkad stad och samtidigt en stad i samspel med naturen.

Genom ett öst-västligt tvärande gatustråk under broarna – Diagonalen – från den lägre kajnivån i öster och Ringvägen skapas nya torg och gång- och cykelmöjligheter mellan stadsdelarna. Det innebär nya skolvägar, nya vägar till grönska och idrott vid sidan om den hårt trafikbelastade Ringvägen. Längs det tvärande gatustråket byggs en blandad stadsdel med ca 750 bostäder, kontor, hotell med idrott, handel, kaféer och restauranger i bottenvåningarna. Längs dess norra sida, över bilramperna, byggs de befintliga hotell och Åhlénskvarteren till med 5-7 våningars bebyggelse; som de omgivande stadskvarteren på Södermalm.

Längs dess södra sida läggs nya sport- och idrottsaktiviteter till Eriksdalsbadet och badmintonhallar – inomhus och utomhus. Södra Skanstull ska vara ett idrotts- och rekreationscentrum som knyter an till området runt Globen och Tele2 Arena som nöjesknutpunkt. Det kultur- och nöjesliv som redan tagit plats här – i form av klubben Trädgården – ges fortsatt plats under broarna för att utvecklas.

På så sätt finns plats för en lägre och mer tillfällig arkitektur som samspelar med det unika brolandskapet. Samtidigt bildar stadsdelen vid Skanstull en ny stadsfront mot Gullmarsplan och Årstavikens dalgång. Bebyggelsens taklandskap följer landskapet och ger en terrasserad siluett som understryker Årstaviken dalgång.

Södra Skanstull

 • Kund: Stockholm Stad
 • Projektets start/slut: 2012-2017
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Tegmark och White

Team

 • Krister Lindstedt
 • Rebecca Rubin
 • Jens Rasmus Andersson
 • Ivar Suneson
 • Ulrika Stenkula
 • Elin Henriksson
 • Oskar Nordquist

Byggnadstyp

Liknande projekt