Gå tillbaka

Det finns en risk att brist på kunskap om lokala behov och förutsättningar medför att investeringar och åtgärder som görs inte möter dagens och framtidens samhällsutmaningar och därmed leder till stora samhällsekonomiska kostnader.

White är projektledare för Södertörnsmodellen, ett VINNOVA-finansierat samverkansprojekt som nu är i sin tredje fas. Södertörnsmodellen har en vision om en stadsplanering som leder till jämlika, välmående och resurseffektiva städer. Projektet fokuserar på lösningar som främjar kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling i kommunal planering. Grunden i Södertörnsmodellen är samverkan, medborgardialog och beslutsfattande baserat på kunskap för att främja värdeskapande, medskapande och kunskapsdriven stadsutveckling genom privat-offentlig samverkan. Med modellens hjälp lyfts frågeställningar där en eller flera kommuner har intresse av att utveckla nya lösningar för hållbar stadsutveckling. Frågorna diskuteras i idégrupper med medlemmar från akademi, näringsliv och offentlig sektor och kommundata analyseras i kunskapsverktyg som utvecklats av Gapminder.

I steg 3 kommer vi att testa modeller och verktyg för kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling i olika projekt i Sverige. Det kommer att resultera i användbara verktyg för att fatta väl underbyggda beslut och i att etablera modeller för samverkan i planeringen för hållbar stadsutveckling i och utanför Sverige.

Läs mer om Södertörnsmodellen.

Södertörnsmodellen – FoU-projekt om hållbar stadsutveckling

  • Kund: Finansierat av VINNOVA och ARQ
  • Projektets start/slut: 2013-2019
  • Kostnad: Steg 1 - 120.000 SEK, Steg 2 - 1.6 MSEK, Steg 3 - 1.3 MSEK
  • Ort: Södertörn

Team

  • Lise-Lott Larsson Kolessar - Projektledare
  • Johan Dahlberg - Hållbarhetsstrateg