Gå tillbaka

Den storslagna kustmiljön i The Rockaways har med sina långsträckta stränder lockat besökare i många decennier. Livet i området förändrades dramatiskt efter den förödande orkanen Sandy, då tusentals människor förlorade sina hem. Ett helhetstänkande kring hållbarhet är det ramverk som ska stärka Arverne East socialt och ekonomiskt och skapa en klimatuthållig miljö.

Den övergripande planen rustar hela samhället för att samspela med naturens krafter. Vårt förslag, som tagits fram i samarbete med Arup och Gensler, bygger på ett antal småskaliga insatser som anpassar sig efter varandra och hanterar vatten som en surfare på vågorna. Ett antal konstgjorda öar och en strandpromenad med oregelbunden form sprider och leder stora vattenmassor in mot två större, sänkta parker som kan ta emot stora mängder vatten och fördela dess kraft åt sidorna.

Bostäder placeras på olika höjd i de anlagda parkerna med säkert avstånd från vattennivåer som stiger, både temporärt och på lång sikt. Gemensamma gårdar öppnar mot havet och hjälper till att dämpa vågorna. Grönområdena skapas i anslutning till naturreservat och sanddyner, där ekologin blir en del av det urbana livet.

Områdets identitet och den befintliga strukturen är hörnstenar för stadens framtid. Kärnan i vårt förslag är att kanalisera det engagemang som finns hos de boende Arverne East. Nya offentliga rum och attraktiva mötesplatser ger alla invånare möjlighet påverka och bidra till utvecklingen av området.

Samlingspunkten för besökare och boende i Arverne East blir torget där två större byggnader rymmer butiker, hotell, restauranger, caféer och bostäder. Ett bredare promenadstråk anläggs längs stranden och den nya piren erbjuder kultur- och sportevenemang. Strandpromenaden förlängs åt båda håll med de två parkområdena där kunskapscenter och ett medborgarhus planeras.

Den pågående utbyggnaden av infrastruktur och fastighetsutveckling lägger grunden för ett rikt stadsliv. Genom en flexibel utformning och långsiktiga strategier kan kustens kvalitéer och områdets starka potential tas tillvara. Rätt förutsättningar skapas genom en blandning av olika bostadstyper där unga, par, familjer och äldre kan bo till rimliga kostnader med närhet till levande handel, god service och gemensamma rum.

Small Means and Great Ends

 • Kund: The New York City Department of Housing Preservation and Developmen
 • Projektets start/slut: 2013-2013
 • Ort: New York
 • Fotograf/Illustratör: MIR, White
 • Film: Luminante

Länkar

Team

 • Sander Schuur
 • Geoff Denton
 • Sam Keshavarz
 • Tobias Lindqvist Ottosson
 • Christoph Duckart
 • Pontus Pyk
 • Steven Rowland
 • Karl Tyrväinen
 • Martin Login

Byggnadstyp

Liknande projekt