Gå tillbaka

Efter att en bussterminal på platsen avvecklats kom detta stadsparti att framstå som övergivet och lite slitet. Därför ville stadsbyggnadskontoret i början på 2000-talet studera hur en förnyelse skulle kunna se ut. Önskemålet var traditionell stad med ett stort inslag bostäder.

Efter en inbjuden tävling förordades vårt förslag där vi samlade hela programmet i en tolv våningar hög byggnadsvolym. En solist som intar och dominerar scenen. Höjdskalan ansluter till en malmötradition med lite högre hus på några strategiska ställen. Den koncentrerade placeringen närmast spårområdet frigjorde dessutom mark för en mindre allmän park i det skyddade läget vid kanalen som omger Gamla staden.

Huset står stadigt på den höga limträklädda sockelvåningen. Här finns lokaler för olika verksamheter, nedfart till p-garage men också en stor cykellounge. Inte minst viktigt i cykelstaden Malmö.

Projektet markerar sig som en sammanhållen volym men med tydlig påverkan från omgivningen. Lite lägre i delen mot kvarteren inom Östra Förstaden och med en tyngre skyddande tegelfasad åt spårområdet. Övriga fasader präglas av balkongerna som sveper runt hela byggnaden.

Fasaderna här utgörs av impregnerat trä som med tiden antar en grå patina. I det inre formas en mindre gård, lägenheterna är genomgående och får därmed också en tyst sida. Projektet innehåller både hyresrätter och bostadsrätter. Totalt 103 lägenheter.

Slussplan

 • Kund: JM
 • Projektets start/slut: 2002-2013
 • Färdigställt: 2014
 • Storlek/Yta: 10 800 m²
 • Ort: Malmö
 • Fotograf/Illustratör: Felix Gerlach och White View

Utmärkelser

 • Malmö stads stadsbyggnadspris i klassen bostäder 2014

Team

 • Sven Gustafsson
 • Maud Karlström
 • Maria Ekenberg
 • Martin Vozzi
 • Markus Magnusson
 • Bernt BorgestigDan BosonNina LindegaardTavga Jamal

Byggnadstyp

Liknande projekt