Gå tillbaka

Uppdraget sker i nära samarbete med Stockholm Stad samt Foster & Partner / Berg som utarbetat det bakomliggande planförslaget. Gestaltningen stödjer stadens vision att nya Slussen skall bidra till att Stockholm blir en stad i Världsklass. Slussen ska utvecklas från trafikplats till en attraktiv plats för vistelse. Nyckelorden stadsliv, trafik och vatten präglar projektet.

Slusstorget och Slussens kajer kommer att bli självklara mötesplatser i Stockholm. Slussens läge vid vattnet utnyttjas och kajerna blir offentliga stråk / platser som fungerar väl för många olika användare.

Katarinaparken på Södermalm blir ett helt nytt parktillskott i Stockholms innerstad där utformningen inspireras av det omgivande landskapet. Gröna terrasser förbinder parken med Stadsgårdskajen. Slussens kvaliteter i form av utsikter och sollägen tas till vara både i parken, på Slusstorget och på kajerna.

Whites uppdrag i projektet har inneburit att medverka i arbetet med underlag för detaljplan, göra en fördjupad programhandling för de offentliga platserna samt upprätta systemhandling för kajerna, Slusstorget och Katarinaparken. White har även uppdaget med kommande bygghandlingsprojektering.

Nya Slussen beräknas stå klar 2020. Bilden visar ett förslag på utformning av Östra terrassen, Katarinaparken.

Slussen

 • Kund: Stockholms stad
 • Projektets start/slut: 2010-2020
 • Färdigställt: 2020
 • Storlek/Yta: ca 58 000 kvm
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Mattias Nordström
 • Paula Mackenzie
 • Charlotta Råsmark
 • Gustav Jarlöv
 • Hampus Trotzig
 • Daniel Groop
 • Lars-Magnus Ejdeholm
 • Lars Rickan
 • Christian Wallenborg

Byggnadstyp

Liknande projekt