Gå tillbaka

Punkthusen sticker upp över, och kontrasterar mot landskapet vid norra infarten och ger en unik boendemiljö med möjlighet till utsikt mot omgivande landskap.

Lägenheterna har rektangulär form med inglasade balkonger i form av cirkelsegment vilket ger byggnaden ett mjukt och organiskt uttryck. Punkthusen blir 16 våningar och utformas så att de upplevs slanka från viktiga siktlinjer.

Punkthusen placeras sammanbundna med ett grönt tak i organisk form över parkering. Taket perforeras med träd växande igenom och kan användas som utemiljö för de boende.

Byggnationen kommer att ge Norra Infarten förädlad ankomstarkitektur. Halmstad kommun håller på att ta fram detaljplan för området i samarbete med White som plankonsult.

Slottsmöllan

  • Kund: Widik förvaltnings AB
  • Projektets start/slut: 2012
  • Storlek/Yta: Bostäder 25000 m²
  • Ort: Halmstad
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Lars Nilsson
  • Jan Sandström
  • Jimmie Ahlgren
  • Åsa Hüffmeier

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt