Gå tillbaka

Kulturen har en given plats i Skellefteås utveckling, och när kommunen utlyste en allmän arkitekttävling om ett nytt kulturhus var gensvaret stort. 2020 välkomnas Skellefteåborna till sitt nya kulturhus – ett nytt hem för konst, teater och litteratur i staden. Det nya kulturhuset samlar Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och MAN – Museum Anna Nordlander. Dessutom rymmer byggnaden ett helt nytt hotell.

Mångfalden av aktiviteter och aktörer ska synas i arkitekturen. Byggnaden får olika kroppar, som till form och storlek är skräddarsydda för de olika verksamheterna. Samtidigt utformas det nya kulturhuset med flexibilitet som utgångspunkt, så att lokalerna enkelt kan anpassas efter framtida behov utan större resursanvändning.

Kulturhuset uppförs mitt emellan Möjligheternas Torg och Resecentrum. Huvudentrén får en generös trappa som kopplar samman alla verksamheter med hotellet och blir kulturhusets hjärta. Den 16 våningar höga hotelldelen kläs i skirt glas som speglar himlens skiftningar och ger intrycket av att byggnaden lätt svävar ovanför kulturhuset.

Byggnaden vänds utåt mot staden för att generera flöden på gatorna istället för att skapa en intern galleria. Från Torggatan kan besökare och förbipasserande uppleva arbetet bakom kulisserna – allt ifrån hängningen av en ny utställning i Skellefteå konsthall, till skapandet av stora, färgstarka scendekorer i Västerbottenteaterns verkstad.

I Söder öppnar sig Stadsbiblioteket och foajén mot Trädgårdgatan. Den blir en attraktiv gång- och cykelgata som knyter samman Skellefteås olika stadsdelar från nya Resecentrum och ända ner till älven. Här får Kulturhuset en liten satellit i form av en flytande scen.

Där Kanalparken och Trädgårdsgatan möts, skapas en flexibel plats som blir stadens uppvisningsyta. Den får ett generöst trägolv med sittkuber, och en vattenspegel som skvallrar om närheten till älven. Möjligheternas torg precis intill blir stadens festplats och får en intimare skala än idag, genom trädplanteringar, bänkar, lekytor och fickpark.

Byggnaden får även gröna tak med ett jordlager och ängsväxter, som hanterar dagvatten, bidrar till biologisk mångfald och förbättrar husets isolering. Delar av kulturhusets taklandskap är öppet för besökarna så att de kan njuta av naturen i stadsmiljön.

Med det nya kulturhuset får Skellefteå en långsiktigt hållbar byggnad som främjar en hållbar livsstil och biologisk mångfald. Den största delen av stommen och fasaderna byggs i trä, vilket bidrar till att reducera byggnadens miljöpåverkan under hela livscykeln. Genom samarbete med regionens lokala träindustri kan vi skapa ett vackert kulturhus som åldras med värdighet.

 

Kulturhus Skellefteå

 • Kund: Skellefteå kommun
 • Projektets start/slut: 2015-2020
 • Färdigställt: 2020
 • Storlek/Yta: 5500 m2
 • Kostnad: Apx: 100M Euro
 • Ort: Skellefteå
 • Fotograf/Illustratör: White View & Luxigon

Team

 • Robert Schmitz - Ansvarig arkitekt
 • Oskar Norelius - Ansvarig arkitekt
 • Axel Bodros Wolgers
 • Anders Johnsson
 • Björn Vestlund
 • Marta Bohlmark
 • Karl Tyrväinen
 • Katharina Björlin Wiklund
 • Robert Niziolek
 • Sarah Dahman Meyersson
 • Maria Orvesten
 • Patrik Buchinger
 • Marte Noedtvedt Skjaeggestad
 • Jens Hansson
 • Charles Gårdeman
 • Magnus Croon
 • Björn Norén
 • Ulrika Wallin
 • Marianne Rutberg

Liknande projekt