Gå tillbaka

Skånetrafikens mål är tydligt. Att få fler skåningar att ställa bilen och istället resa med buss eller tåg. Och samtidigt bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I detta arbete fyller verksamhetens kundcenter en viktig funktion för både information och marknadsföring.

2010 fick White uppdraget att ta fram ett inredningskoncept för Skånetrafikens samtliga kundcenter i regionen. Bakgrunden var att man ville förtydliga och stärka varumärket men också att skapa igenkänning för resenärerna. Tidigt under idéproduktionen fastnade Whites team för ett rött tema och valde att jobba med olika röda nyanser varav en var den befintliga profilfärgen.

En annan viktig aspekt under arbetet var brukarperspektivet. Arbetsytorna skulle kunna individanpassas och vara lika funktionella för långa som korta. White samarbetade med en ergonom och tillsammans utformade man de höj- och sänkbara diskarna och tog fram prototyper som personalen fick testa och utvärdera. Hela projektet drevs i nära samarbete och tät kontakt med personalen.

Hittills har två kundcenter i Malmö gjorts om enligt den nya inredningsmanualen. Med White som ansvariga för förfrågningsunderlag, bygghandling samt produktion och platsuppföljning. Det ena centret ligger på Malmö centralstation. Med sin uppglasade fasad fungerar hela lokalen som en viktig reklampelare för Skånetrafiken.

Skånetrafiken kundcenter

  • Kund: Region Skåne
  • Projektets start/slut: 2010
  • Ort: Malmö
  • Fotograf/Illustratör: Ole Jais

Kompetenser

Team

  • Åsa Haremst
  • Katarina Rasmusson

Byggnadstyp

Liknande projekt