Gå tillbaka

Kompositionen består av fyra huskroppar i cortenstål som skapar kontraster mot omgivningen: varmt och kallt, matt och blankt och uppdelat mot storskaligt.

Byggnaden innehåller till övervägande del kontor. Entréplanet har café, gym och konferensytor som öppnar upp sig mot gatan utanför. Under byggnaden finns parkeringsgarage.

Projektet präglas av effektiva kontorslokaler med stor flexibilitet för indelning i olika storlekar samt möjlighet till varierad användning. Byggnaden möter olika företags varierande behov av öppna och slutna kontorsarbetsplatser.

Skånegatan 1-3 har byggts enligt GreenBuilding-kriterier och är certifierat enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM. Allt från materialval till byggprocess har setts över och målet har varit en så låg miljöpåverkan som möjligt under hela livslängden.

Skånegatan 1-3, Göteborg

 • Kund: NCC
 • Projektets start/slut: 2012-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: 26.000 m2
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: Krister Engström

Team

 • Åke Johansson
 • Lars Olsson
 • Robbin Wallin
 • Erik Magnusson
 • Jacob Nilsson
 • Bruno Manrique Carrera