Gå tillbaka

För att ytterligare förstärka det vattennära läget önskade fastighetsägaren uppföra några ontorsbyggnader med direkt vattenkontakt. Sen tidigare finns fyra stycken mindre ”sjöbodar” uppförda för kontor. Önskemålet nu var större kontorsbyggnader, ”sjömagasin” att användas för enskilda företag eller som kontorshotell.

Platsens själ – dess träindustrihistoria, fabriksbyggnaderna i 20-tals klassicism, de intilliggande små sjöbodarna och älven, den närmaste grannen har inspirerat till val av volymer och material.

Sjömagasinet är en tolkning av de gamla magasinen som tidigare låg med sina gavlar mot Umeås kajer. Det nya magasinet har transparenta gavlar, öppna mot älvens skiftningar. Medan långfasaderna är slutna med en ruff yta av granpanel, behandlad likt gamla båtar med linolja, tjära
och terpentin. Det gyllenvarma träet står i kontrast mot det på sikt grånande taket av obehandlat lärkträ. Fönstren har försetts med träluckor, ett skydd för solen som även skapar en skiftande och föränderlig fasad.

Inomhus präglas huset av en öppen klassisk rumsvolym med få material. Trä i de slutna långsidorna och glas och stål i de transparenta gavlarna. Väggar av slätspontade hyvlade brädor av furu övergår i takets glesa ribbtak. Golven av kalksten och linoleum är mörkt gråa.

Huset är förberett att formas och förändras under åren allt efter olika hyresgästers behov. All teknik och alla installationer är gömda i träytorna och möjliggör cellkontoret likväl som det stora öppna kontorsrummet. Dagens hyresgäst har valt en kombination av små och stora rum. Där de små rummens väggar av glas och stål upplevs som ett med de transparenta gavlarna.

Sjömagasinet

  • Kund: Balticgruppen Fastighet AB
  • Projektets start/slut: 2001-2002
  • Färdigställt: 2002
  • Ort: Umeå
  • Fotograf/Illustratör: Gösta Wendelius

Team

  • Lennart Sjögren
  • Susanne Åström

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt