Gå tillbaka

Selma stad är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. I projektet har stadsdelshuset identifierats som en av områdets tre ankarbyggander. För hela Selma stad har det tagits fram ett kvalitetsprogram för bebyggelsens utformning. Programmet har sin utgångspunkt i människan och att den nya stadsdelen ska vara en inspirerande och välkomnande plats full av liv. Stadsdelshuset är en viktig komponent för att skapa liv och rörelse längs torgstråket. I kvalitetsprogrammet omnämns byggnaden som områdets mest publika. En plats där det sjuder av liv och där “aktiviteten är byggnadens ornament”. Husets program med blandade verksamheter skapar en kreativ miljö med möjligheter för inspirerande samarbeten mellan stadsdelens medborgare, kulturverksamhet och stadsdelsförvaltning.

Byggnadens utformning och gestaltning har som huvuduppgift att förvalta och främja det unika livet i huset på bästa möjliga sätt. Att skapa ett ramverk och en scen som lyfter fram och belyser aktiviteten i huset. Målet är en sammanhållen och genomtänkt gestaltning som knyter samman insida och utsida, båda vad gäller materialval och designprinciper. Genom sin konsekventa och konceptuella arkitektur får byggnaden en stark identitet som får den att utmärka sig i området.

Byggnadens exteriör ska skapa en öppenhet och utåt visa upp husets aktiviteter. Fasaden utformas som en ridå i sinuskorrigerad betong. Böljande fönsteröppningar skapar en lekfullhet och visar upp husets innehåll för publiken på torget. Genom att behandla samtliga fasader med samma skärpa och omsorg för detaljer får huset en sammanhållen gestalt som stärker dess identitet. Alla sidor och verksamheter värderas då likvärdigt och huset får ingen självklar baksida. Materialiteten i den råa betongen kontrasteras mot inslag av sträckmetall i varm kopparton.

Även husets inre karaktär präglas av betong genom sin exponerade stomme. Synliga TT-kassetter, slipade betonggolv och prefabricerade betongväggar utgör husets ramverk. Betongens robusthet och tåliga material ger huset en tillåtande och kreativ miljö att vistas i. Även interiört finns avvikande material och färger som kontrasterar mot betongen.

Ljusgården är stadsdelshusets hjärta. Det är den centrala samlingsplatsen och huvudtrapphuset. Ljusgården delar byggnaden i två delar och blir ett snitt genom huset. Den omges och ramas in av betongstommen framförallt genom de betongbalkar som löper runt gården. Som kontrast är tilläggen i det öppna rummet lätta i uttryck och material. Ett lätt glastak släpper in ljus och lätta spänger och trappor är fritt inspända i rummet.

Selma Stad – Stadsdelshus med rum för kultur

 • Kund: GöteborgsLokaler / Göteborgs Stad
 • Projektets start/slut: 2017-2019
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Mattias Lind - Ansvarig arkitekt
 • Lars Zackrisson - Uppdragsledare
 • Jessica Kos - Handläggande arkitekt
 • Christian Wahlström - Handläggande ingenjör
 • Linn Roldin - Arkitekt förstudie
 • Daniel Stenqvist - Biträdande arkitekt
 • Theresa Kjellberg - Biträdande arkitekt
 • Jacob Lundqvist - Biträdande ingenjör
 • Jacob Nilsson - Modellansvarig
 • Samuel Michaëlsson - Visualiserare
 • Britta Wikholm - Visualiserare

Byggnadstyp