Gå tillbaka

Sollentuna kommun står inför att uppföra ett flertal idrottshallar då föreningslivet växer och behovet för skolidrott är stort. Rotebrohallen är en koncepthall med handbollsmått 20×40 meter som White har utvecklat för detta ändamål och den första som är uppförd och tagen i bruk. Idrottshallen står centralt placerad i Rotebro i ett område under utveckling, där stora byggnader med robusta material och enkla detaljer nu kompletteras med ny be­byggelse. Hallen har fått en utformning som förhåller sig till det storskaliga på platsen, som anpassar sig till den ursprungliga planeringen och som tillför kvaliteter i den lilla skalan och bidrar med något modernt och lekfullt.

En skulptural form och omhänder­tagna detaljer har skapat en byggnad med karak­tär och kvalitet och med en bärande stomme av trä och massiva ytterväggar av cementbunden träull så är byggnaden i huvudsak uppförd av ett förnyelsebart material. Därtill har solpaneler integrerats i byggnaden och taket belagts med sedum. Läget och en utformning som skapar bra kontakt mellan livet i och utanför hallen har gjort Rotebrohallen till en ny mötesplats vilket också förstärks av nya park- och aktivitetsytor för lek och spontanidrott. En byggnad som trots sin storlek och enkla funktion blir ett tillskott i en stadsmiljö under utveckling och förtätning.

Rotebrohallen

  • Kund: Sollentuna kommun
  • Projektets start/slut: 2013-2015
  • Storlek/Yta: 2 000 m² BTA
  • Ort: Sollentuna
  • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Team

  • Niklas Singstedt - ansvarig arkitekt

Byggnadstyp

Liknande projekt