Gå tillbaka

Vi föreslår en grön blandstad, där befintliga fastigheter integreras med nya. De stora kvarteren delas upp i mindre fastigheter, med flera varierade hustyper – allt från villor och radhus med egen täppa till studentbostäder i ett högt hus. Målet är en rik mångfald av hus, människor och verksamheter.

Vi har strävat efter en mer sammankopplad stadsväv, snarare än att hantera ytterligare en enklav.
– Sara Grahn.

Vi vägde även in värdet av Roslagsbanan och föreslår att nuvarande station utvecklas till ett fullskaligt resecentrum. Förslaget presenterar även tankar om kopplingen till Täby centrum, tåg direkt till Arlanda osv.

I stadsdelens kärna ska också skapas ett nytt torg, med butiker och andra verksamheter. Även förskola, äldreboende och studentboende ingår i programmet. I vårt vinnande förslag ingick även en helt ny konsthall och en ny stadspark. Som hjärta i stadsdelen vill vi använda det vackra gamla kommunhuset från 1950-talet och göra det till ett lokalt kulturcentrum.

En stor utmaning är att hantera buller från den omgivande trafiken. Vår lösning är att förlägga högre hus som en ”skyddande rygg” mot norr och därmed bilda bullerskärmar mot järnvägsspåren och trafiken på Enhagsvägen, samtidigt som bostadsgårdarna blir solbelysta, grönskande oaser kring den inre, lägre bebyggelsen. Ett beprövat och effektivt sätt att skapa lugna boendemiljöer i urbana områden med många gröna inslagen med orangerier, terrasser, beväxta tak. Tävlingsförslaget mättes mot Breeam Communities och uppnådde teoretiskt nivå ”excellent”.

”Förslaget uppvisar en robust och hållbar struktur som går att genomföra och utveckla och som gör det möjligt att skapa en variationsrik miljö över tid. Förslaget är hållbart både ekologiskt, ekonomiskt och socialt”, konstaterar juryn bestående av politiker och tjänstemän från Täby kommun samt representanter från Sveriges Arkitekter.

Hela 39 lag deltog i prekvalificeringen, varav fyra valdes ut till finalomgången. Förutom White stod det mellan de danska kontoren Bjarke Ingels Group och Adept samt svenska Nyréns. I slutändan var det Whites förslag som övertygade tävlingsjuryn.

Roslags Näsby

 • Kund: Täby kommun
 • Projektets start/slut: 2011-2014
 • Färdigställt: 2014
 • Ort: Täby
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Mikael Stenqvist - ansvarig arkitekt
 • Sara Grahn - ansvarig arkitekt
 • Marta Bohlmark
 • Anna Edblom
 • Mats Holmberg
 • Sam Keshavarz
 • Lisa Melin
 • Jan Wijkmark

Byggnadstyp

Liknande projekt