Gå tillbaka

Vårt koncept har utgått ifrån att det har funnits många bra element på torget men att de bör omdisponeras för att få en bättre helhet och användbarhet. Det har varit viktigt att lyfta fram åns betydelse och öppna upp torget ned till vattnet.

Ur juryns utlåtande: ”Det vinnande förslaget förmedlar en bild av en mötesplats där alla möts på lika villkor under olika årstider. Det är en plats för handlare, en plats för besökare, en plats för olika generationer – ett rum för alla”.

Den största åtgärden är att bygga en pergola som sträcker sig över hela torgets längd. Pergolan har samma höjd i överkant vilket innebär att den upplevs högre ju närmre vattnet du kommer. Längst i norr får den ett tätt tak som kan skydda torghandlarna för regn. Taket har ett mönster inspirerat av markläggningen på torget och skapar ett intressant skuggspel.

Vi har tagit vara på och lyft torgets potential. De fina elementen som fontänen, konsten och scenen ska finnas kvar men får en annan, mer framträdande plats. Fontänen lyfts i samma nivå som gångstråket över torget och förnyas till ett vattenspel med material och en form som anknyter till Ronneby. Den gamla scenen rivs och en ny får en mer central plats och ny konst kompletterar den som redan finns.

Ett helt nytt inslag blir ett orangeri som byggs längs ned mot vattnet. Ett glashus som innehåller exotiska växter och ett mindre kafé. Det har också möjlighet att inrymma en av turistbyråns informationsdiskar. Runt växthuset kan bord och stolar flytta ut på torget. Gavelväggen i norr är en solidmurad tegelvägg för att hålla värmen. För att också skapa en lekfull miljö har vi satt gungor i pelarhallens tak och föreslagit en klättervägg på baksidan av växthuset. Utanför finns planteringsbäddar, tanken är en mix av perenner och växter från växthuset flyttas ut på sommaren. Växthuset blir en mötesplats – året runt.

Ronneby torg

  • Projektets start/slut: 2012-2012

Team

  • Niels de Bruin - Ansvarig landskapsarkitekt
  • Nina Lindegaard - landskapsarkitekt
  • Axel Bohlemark
  • Rikard Sjöberg - White View
  • Andreas Milsta - Ljusdesigner
  • Sven Gustafsson - Arkitekt
  • Åsa Bjerndell - Arkitekt

Byggnadstyp

Liknande projekt