Gå tillbaka

Tillsammans med Alliance Arkitekter och Sweco har White tagit fram ett förslag som ger Oslo möjlighet att ligga i yttersta framkant av hållbar stadsutveckling med en tät stad, öppna vackra stadsrum och en attraktiv arbetsplats för bästa möjliga samarbete inom regeringen.

Den kompakta bebyggelsen, där Höyblokka fortsatt är högst, gör att alla medarbetarna i Regeringskvartalet kommer nära varandra. Här får människor många möjligheter att träffas, samarbeta och utbyta idéer, både i byggnaderna men också i stadsrummen utanför departementen.

Vårt förslag utvidgar Oslo centrum, där de 6000 medarbetarna i Regeringen befolkar stadsrummen. Nya och urbana förbindelser skapas mellan öst och väst och avståndet från Youngstorget till Tingshuset kommer att upplevas på ett helt nytt sätt.

För att lyfta området som en positiv drivkraft öppnas Hospitalsgata upp och blir en stadsgata med butiker, caféer och gallerier i bottenvåningarna.

Istället för att Regeringskvartalet blir en barriär, så blir det med vårt förslag en del av staden där det tillgängliga, öppna och befolkade stadsrummet är den främsta symbolen för mer demokrati i Norge, nu, och i framtiden.

Regeringskvartalet, Oslo

 • Kund: Statsbygg
 • Projektets start/slut: 2015-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Ort: Oslo
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Sara Grahn
 • Jenny Mäki
 • Mattias Nordström
 • Jeroen Matthijssen
 • Louise Didriksson
 • Alf Isak Nordli
 • Viktoria Walldin
 • Britta Wikholm
 • Tobias Hesselgren
 • Örn Erlendsson
 • Viktor Sjöberg
 • Ellen Kildal Aga

Byggnadstyp

Liknande projekt