Gå tillbaka

De senaste åren har Ravnkloa levt ett liv i träda. Det naturliga flödet av människor går varken till eller över platsen. Men så har det inte alltid varit, och så kommer det med all säkerhet inte att fortsätta.

Platsen, mitt i den centrala axeln som förbinder Nidarosdomen med Munkholmen, ger Ravnkloa en strategiskt viktig placering i staden, både historiskt och i den framtida utvecklingen av staden. En ny bro återställer denna historiska siktlinje.

Vi föreslår en lyftbro som ger invånare och turister ett helt nytt perspektiv på staden – 25 meter upp i luften. Bron väcker intresse och sätter kunskaps- och teknologistaden Trondheim på världskartan. Ravnkloa blir återigen en plats mitt i staden!

Tävling.

Ravnkloa

 • Kund: Trondheims kommune
 • Projektets start/slut: 2014
 • Ort: Trondheim
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Sam Keshavarz - ansvarig landskpsarkitekt
 • Paula Mackenzie
 • Josefin Norén Almén
 • Jenny Mäki
 • Kajsa Sperling
 • Niels de Bruin
 • Mats Holmberg
 • Anders Bobert
 • Thomas Zaar
 • Tävlingen är ett samarbete med BollingerGrohmann + Florian Kosche och Sweco.

Byggnadstyp

Liknande projekt