Gå tillbaka

Whites uppdrag är att utveckla och genomföra projektet från programskede till färdigt hus, i nära dialog med verksamheten och entreprenören. Uppdraget, som utförs i samarbete med Agneta Ljungberg Arkitektkontor, innebär en om- och tillbyggnad av Klas Anshelms Regionhus från 1968.

Utmaningen för projektet är att skapa en modern psykiatribyggnad som klarar dagens vårdkrav, och samtidigt föra vidare den gamla byggnadens materialkänsla och omsorg i detaljer. Lösningen är en helt ny planlösning med modern teknik, förbättrat klimatskal och en nybyggnadsdel med högre våningshöjder. Den färdiga byggnaden klarar dagens energikrav och ska ha ett gott inneklimat.

En fin kvalitet i det befintliga huset är smala ljusa byggnadsvolymer runt gröna innergårdar. Detta blir temat även för nybyggnaden, där utblickar och vistelse utomhus blir en central del av den läkande miljön. En ny huvudentré tar emot både patienter, besökare och personal i ett samlande rum – en vinterträdgård – vid en av gårdarna.

Nya kommunikationsstråk skapar orienterbarhet och lugn, där offentliga rörelser separeras från försörjning. Vårdavdelningarna ska upplevas som ljusa och öppna. Stor omsorg läggs vid att forma avdelningarna och de enskilda vårdrummen med en greppbar skala där patienterna successivt kan utöka sin sfär.

Psykiatrisk klinik

 • Kund: Wihlborgs Fastigheter AB
 • Projektets start/slut: 2009-2013
 • Färdigställt: 2013
 • Storlek/Yta: 30 000 m2
 • Kostnad: 900 milj SEK
 • Ort: Lund
 • Fotograf/Illustratör: Peter Brinch

Länkar

Team

 • Ia Belfrage - ansvarig arkitekt
 • Anna-Karin Jägare
 • Paula Block Philipsen
 • Per Berg
 • Åsa Haremst
 • Cecilia Spannel
 • Per-Anders Andersson
 • Anders Sveningsson
 • Henrik Magnusson
 • Anneli Wihlborg
 • Bo-Magnus Olsson
 • Karl Brodefors
 • Jenny Nilsson
 • Anna von Gegerfelt
 • Antti Westerlund
 • Caroline Lindgård
 • Ann-Christin Andersson
 • Ulf Thrysin
 • Birgit Löfkvist

Byggnadstyp

Liknande projekt