Gå tillbaka

I en växande och allt tätare stad skapas ett högt tryck på stadsdelsparker och andra gröna ytor. Vår fickpark är ett exempel på hur smarta och multifunktionella fickparker som sprängs in i stadslandskapet kan höja livskvaliteten i täta stadsdelar och komplettera de större stadsdelsparkerna.

Den här parken är inte bara härlig att vistas i. Här produceras även produceras även ekosystemtjänster som staden och människan är beroende av eftersom de exempelvis renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må bättre. På 13×15 m2 ryms bland annat växtvägg, bikupa, fröbytarbyrå, dagvattendamm och belysningsstolpar klädda med fågelholkar.

Bikupa

Här kan besökaren vila sig en stund, slå sig ner på bänken och upptäcka en helt ny värld intill. Bakom plexiglasskivan arbetar tusentals flitiga bin med att producera honung av nektar och pollen som de har hämtat från närområdet. Ekosystemtjänster: Pollinering, rekreation, habitat och naturpedagogik.

Holk- och belysningsstolpe

Den här lampstolpen kan göra mer än bara lysa upp i parken. Den inhyser även bostäder för många av stadens mindre invånare. Ekosystemtjänster: Habitat, naturpedagogik, biologisk mångfald.

Växtvägg

Grönska i staden filtrerar luften, dämpar buller från omgivningen, blir habitat åt små djur och är vack¬ert och lugnande att se på. Ekosystemtjänster: Biologisk mångfald, klimatanpassning, vattencykeln, upplevelse.

Stekelvägg

I håltegel ställt på höjden kan olika steklar finna bo. Sveriges många rödlistade solitärbin är exempel på sådana. Ekosystemtjänster: Pollinering, habitat, naturpedagogik och biologisk mångfald.

Fröbytarbyrå

Här kan besökaren själv vara med och bidra till att sprida lite biologisk mångfald i staden. Varför inte dela med sig av några ringblomsfrön i en låda, ta med något annat hem och plantera på balkongen? Ekosystemtjänster: Naturpedagogik, biologisk mångfald, habitat och spridning.

Pocket Park

  • Kund: White
  • Projektets start/slut: 2014-2014
  • Färdigställt: 2015
  • Storlek/Yta: 13 x 15 m²
  • Ort: Stockholm
  • Fotograf/Illustratör: White View

Länkar

Team

  • Erik Kiltorp
  • Kristina Philipson
  • Mats Holmberg

Byggnadstyp

Liknande projekt