Gå tillbaka

Uppsala kommun har identifierat årummet som en av de viktigaste miljöer att utveckla under 00-talet. I och med att staden växer blir de ånära lägena attraktiva för exploatering och extensiva grönytor omvandlas till mer intensivt använda parker. White har hittills arbetat med fem delområden. De senaste är precis på väg att färdigställas.

Tullgarnsparken

Långsträckt park söder om centrum, färdigställd 2009. Grön lunga för de centrala bostadsområden som är på gång att utvecklas i denna del av staden.

Järnbrokajen

Skärpt träkaj med snygga detaljer. Även detta ett populärt häng när solen ligger på.

Östra Ågatan

En attraktiv, nya gångväg längs ån. Grönska, sittplatser och bänkar definierar klart gatan och gågator. Designen av Östra Ågatan innehåller även fem skulpturer av konstnären Kajsa Mattas. Den förbättrade strandpromenaden fick det prestigefyllda Sienapriset 2005.

Rosénparken

Anlagd park med en fisktrappa. Beläget i hjärtat av stadens centrum, bredvid saluhallen.

Fyrisvallen

En ny multifunktionell park längs floden i ett nytt bostadsområde (även ritat av White). De har även en kontinuerlig gång- och cykelväg samt två övergångar floden. En av de nya broarna fick en tydlig färg som lyser i vintern och smälter in i grönskan på sommaren. En smal stålbro, som genom sin konstruktion skapar ett rum på avstånd.

Parker längs Fyrisån

  • Kund: Uppsala kommun
  • Projektets start/slut: 2003-2010
  • Färdigställt: 2011
  • Ort: Uppsala
  • Fotograf/Illustratör: Bo Gyllander

Team

  • Martin Ehn Hillberg
  • Mattias Nordström
  • Lars-Magnus Ejdeholm
  • Stefan Rummel
  • Kerstin Lagnefeldt

Byggnadstyp

Liknande projekt