Gå tillbaka

Östra flygeln vid Övre Haga är en del av en anläggning som uppfördes som värdshus och bostäder i Hagaparkens norra del omkring 1790. Byggnaderna ritades av Louis Jean Desprez och Carl Christoffer Gjörwell, två av den tidens mest berömda arkitekter. Huvudbyggnaden innehöll värdshus och i östra och västra flygeln fanns kök och bostäder. I början 1800-talet byggdes huvudbyggnaden om till orangeri.

2009 fick White, som en del av uppdraget som slottsarkitekt för Haga, en förfrågan av Statens fastighetsverk att renovera och bygga om flygeln. Från enfamiljsbostad i tvåplan till två funktionella lägenheter.

Hur får man in ett modernt boende i en historisk miljö? Som dessutom är statligt byggnadsminne med stränga restriktioner om vad som får göras? Svaret är snarare ett generellt förhållningssätt till arkitekturhistoria än en unik lösning för det specifika projektet. Att bevara originaldetaljerna och samtidigt så långt möjligt skapa ett bekvämt boende enligt nutida standard.

Resultatet blev två rymliga hem där nytt möter gammalt i harmoni. Målsättningen var att göra så liten åverkan som möjligt på den ursprungliga planlösningen, med en kraftig murstock i mitten som minner om tiden som värdshuskök. Kök och badrum har fått stå för det moderna och funktionella, medan fast inredning som originalsnickerier, kakelugnar och dörrar har bevarats.

Östra flygeln, Övre Haga

  • Kund: Statens fastighetsverk
  • Projektets start/slut: 2009-2010
  • Färdigställt: 2011
  • Storlek/Yta: 351 m² BTA
  • Kostnad: 2,5 miljoner kronor
  • Ort: Stockholm
  • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Team

  • Jan-Erik Ellfolk

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt