Gå tillbaka

Tillsammans med Rodeo arkitekter och tog vi fram scenarier för utveckling av delområdena Akerhusstranda och Frognerstranda år 2014 och 2030. Promenaden ska knyta samman Frognerkilen i väst till Alnas utlöp i öst.

Hamnpromenaden kommer bli ett av Oslos mest synliga varumärken där de strukturer som formas idag kommer att vara styrande för hur Oslo kommer att upplevas för invånare, besökare och turister under lång tid framöver.

Ett samarbete mellan Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Havn KF har etablerats för att säkra en långsiktig, hållbar planering av området.

Förslagen grundades i åtta strategier med målen att stärka sambanden mellan omgivande stad och fjord, höja platskvaliteten och skapa en upplevelserik promenad. Designprinciper togs fram med utgångspunkt i mänskliga behov såsom att skapa rörelse, aktivitet, lek, vila och mötesplatser som bidrar till ökad integration.

För att omgående påbörja processen är ”Testbeds” ett viktigt grepp som syftar till att pröva aktiviteter och innehåll genom att bygga sociala nätverk som kan verka i temporära paviljonger, längs med promenaden. En långsiktig planering föreslås utgå ifrån varje delområdes unika kvaliteter.

Oslo havnepromenade

 • Kund: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
 • Projektets start/slut: 2012-2013
 • Färdigställt: 2040
 • Ort: Oslo
 • Fotograf/Illustratör: White/Rodeo

Länkar

Team

 • Niels de Bruin - ansvarig landskapsarkitekt
 • Louise Didriksson - ansvarig landskapsarkitekt
 • Jeroen Matthijssen - landskapsarkitekt, klimatstudier
 • Jenny Mäki - arkitekt
 • Egil Blom - arkitekt
 • Kajsa Sperling - arkitekt, ljusdesigner
 • Daniel Hultman - 3D
 • Sofia Kourbeti

Byggnadstyp

Liknande projekt