Gå tillbaka

Förändringarna är omfattande. Takhöjden i konsertsalen har ökats och dagsljuset har släppts in, foajén och entrén blir större, och det blir fler övningsrum i huset. Den ursprungliga byggnaden från 1932, ritad av den dåvarande stadsarkitekten Georg Ahrn har nu varsamt ritats om av White. Resultatet är ett mer välljudande, större och vackrare konserthus som även innebär ett välförtjänt lyft för världsberömda Svenska Kammarorkestern.

Projektet har tre uttalade visioner. Att skapa en rumsakustik av allra högsta kvali­tet som kan matcha Svenska Kammar­orkesterns nivå, att kunna förändra konsertsalens atmosfär och karaktär med omtumlande ljus- och bildspel och att visa upp den spännande verksamheten i huset för förbipasserade och locka till besök.

Taket i konsertsalen har höjts fem meter och nya sidoläktare ökar publikkapaciteten från 700 till 750 personer. En utmaning har varit att ge konsertsalen en helgjuten och harmonisk gestaltning och samtidigt lösa alla tekniska krav och installationer som en modern konsert­sal måste innehålla. Salen har därför fått en ljus varmgrå ton på alla synliga ytor som lämpar sig för ljus- och bildspel. Tonen står vackert mot ek i golv och dörrar och mot stolarnas röda tyg. Den av akustiska skäl krökta bakväggen får en krökt utsida som omfamnar kupolen. Spröjsarna i glaspartierna bildar en sirlig och finlemmad väv som blir karaktäristisk för huset.

Konserthuset har åter fått en lika storslagen entré som 1932 men med vår tids formspråk. Huset är nu en klassicistisk byggnad med två moderna glasade tillägg. De tre stora salarna i huset tecknar ut sig mot omgivningen – Wirensalen, konsertsalen och pausrummet/entrehallen. Kvällstid kommer huset att lysa och glittra inbjudande när det spelas musik här.

Örebro Konserthus

 • Kund: Örebro Konserthus / Örebroporten
 • Projektets start/slut: 2006-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Storlek/Yta: 5 700 m²
 • Ort: Örebro
 • Fotograf/Illustratör: Peter Brinch

Kompetenser

Team

 • Sven Gunnarson - ansvarig arkitekt
 • Ulla Antonsson
 • Björn Bondesson
 • Helene Eriksson
 • Claes Eklund
 • Ulla Spaak
 • Oskar Widlund
 • Anna Barne
 • Torbjörn Eliasson
 • Solveig Sennerholm

Byggnadstyp

Liknande projekt