Gå tillbaka

Olsgården, som ursprungligt är ett gammalt sjukhem, är belägen i en mycket vacker grön omgivning på en sluttningstomt i norra delen av samhället Oskarström, cirka två mil nordost om Halmstad. I nyare delen av Olsgården, byggd på 1980-talet, finns Oskarströms Vårdcentral. Öster om anläggningen passerar Nissastigen, förbi.

Förslaget till förnyelse förutsätter att den äldsta delen byggd på 1950-talet rivs. Genom föreslagen rivning kommer själva boendet fram istället för en bakomliggande placering som vi i tidigare förslag redovisat och som fått tummen ned av verksamheten. Det är detta som kommer att möta besökarna och de boende när de kommer hit. Den befintliga byggnaden, byggd på 1970-talet, kommer att byggas om med en känsla av nybyggnad i de delar där boende och besökare rör sig.

Då anläggningen ligger på sluttningstomt placerade vi entréfunktioner att ligga på plan 1, suterrängplanet, och bostäderna placeras på plan 2 och 3 med bra utsikt över de natursköna omgivningarna.

Utformningen är en fullt möjlig vision av ett modernt utformat koncept. Förslaget är format för att ta vara på de kvaliteter som det unika läget bjuder. Vi har skapat ett vackert hus, som i tillbyggnaden arkitektoniskt sticker ut men som ändå, tillsammans med de befintliga byggnaderna, skapar en balanserad enhet.

Anläggningen kommer efter om- och tillbyggnaden att innehålla 60 bostäder för vård- och omsorgsboende med sedvanliga gemensamhetsdelar, en ombyggd moderniserad Vårdcentral som ska kännas attraktiv vid vårdval samt lokaler för den kommunala Hemsjukvården.

Olsgården

  • Kund: Rikshem AB
  • Projektets start/slut: 2013-2015
  • Färdigställt: 2015
  • Storlek/Yta: 9300 kvm BTA fördelat på 6 x 10 lägenheter med gemensamma delar, vårdcentral, hemsjukvården
  • Ort: Oskarström
  • Fotograf/Illustratör: Klas Sjöberg & White View

Utmärkelser

  • Halmstads arkitekturpris 2016

Team

  • Stellan Eriksson
  • Ingela Nevbäck

Byggnadstyp