Gå tillbaka

Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen utgör den första etappen av H+ – ett stadsförnyelseprojekt som utvecklar och länkar det gamla hamn- och industriområdet med centrala Helsingborg. Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 320 bostäder.

Whites förslag Oceanateljén innehåller cirka 45 lägenheter. Genom en tydlig gestaltning där variation och hållbarhet är ledord svarar konceptet på stadens strävan och ambition för Oceanhamnen. Resultatet blir ett kvarter som är varierat i både lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och utformning.

Entréplanet ger plats för en kombination av boende och verksamhet, så kallade bokaler. Kvarteret får även kajateljéer i 2-3 våningar som ligger på första parkett ut mot Öresund.

Förslaget tar avstamp i vad Helsingborgs stad kallar de fem T:na: Talang, Teknologi, Tolerans och Tid men inte Tillrättalagt.

Energimässigt kommer Oceanateljén att hålla passivhusstandard och präglas av robusta, hållbara och närproducerade material. Fasadmaterialen är i huvudsak tegel och betong.

För att få in grönska i kvarteret föreslås även en fickpark som kan samutnyttjas av människor, växter och smådjur. I anslutning till fickparken planeras ett café i två plan, och en gemensamhetslokal med gästlägenhet.

Oceanateljén

  • Kund: Sundprojekt
  • Projektets start/slut: 2015-2015
  • Lägenheter / rum: 45 lägenheter
  • Ort: Helsingborg
  • Fotograf/Illustratör: White View

Kompetenser

Länkar

Team

  • Sven Gustafsson - Ansvarig arkitekt
  • Göran Wihl
  • Karin Jakobsson
  • Rikard Sjöberg
  • Jonas Svedäng

Byggnadstyp

Liknande projekt