Gå tillbaka

Det nya stadshuset blir en symbol för ett växande Uppsala. Staden spirar och kreativa uppstickare samsas med den gamla kunskapsstadens gedigna erfarenheter. Nytt och gammalt bildar tillsammans en helhet, där delarna är tydliga individer men med den allra största respekt för varandra.

Projektet är en om- och tillbyggnad av befintligt stadshus som uppfördes efter ett ursprungligt tävlingsförslag av Erik och Tore Ahlsén, men som inte byggdes färdigt i sin helhet. Uppsala kommunala förvaltningar är idag utspridda på olika adresser. I ett utbyggt stadshus kan de samlokaliseras för att effektivisera det interna arbetet och underlätta dialog mellan invånarna, förtroendevalda och tjänstemän.

Så här skriver juryn i sitt utlåtande om Whites förslag TWIST: Förslaget vidmakthåller stadshusets värdighet och arkitektoniska kvaliteter genom att det lämnas orört samtidigt som den nya tillbyggnaden tillför nya arkitektoniska kvaliteter. Konceptet innebär att både de yttre och de inre fasaderna på det befintliga huset respekteras. Fasaden får ett modernt, helt eget formspråk som tydligt tar avstamp i den befintliga byggnadens kvaliteter och tar dem vidare.

KF-salen anges som stadshusets hjärta och är bra placerad i husets mitt med en flexibilitet som gör att den kan användas till olika evenemang och event. Förslaget redovisar tydliga säkerhetszoner. Kontorsplanen är uppdelade i den befintliga och den nya volymen, planerna är flexibla och lättmöblerade i de olika byggnaderna, Förbindelsen mellan det nya och det existerande sker via gångbroar.

Efter avslutad bedömning kom juryn fram till att FRÖYA ÅNYO inlämnat av Henning Larsen Architects.

Nytt Stadshus

 • Kund: Uppsala kommun
 • Projektets start/slut: 2016-2016
 • Färdigställt: 2016
 • Ort: Uppsala
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Thomas Rudin
 • Robert Schmitz
 • Josefin Gustafsson
 • Taiga Koponen
 • Björn Vestlund
 • Mats Holmberg
 • Marja Lundgren
 • Jan Perotti
 • Mattias Nordström

Byggnadstyp

Liknande projekt