Gå tillbaka

Nya Regionens Hus är först ut av de stora  projekt som bildar Göteborgs nya citystadsdel mellan Centralstationen och Göta älv. Det är mittpunkten i den stadsomvandling som är den största i Göteborgs moderna historia och som kommer att ge centrala staden ett helt nytt utseende och innehåll.

Den nya fastigheten förväntas främja  effektivitet i både arbetssätt, ekonomi och miljö. Resandet minskar, olika funktioner får tätare samband och nya arbetsformer kan utvecklas. Ett centralt mål med Nya Regionens Hus är också att stärka varumärket Västra Götalandsregionen, vars värderingar ska prägla det nya huset som ska göra intryck och vara modernt utan lyx. Huset har även en viktig uppgift att bidra till att tänja ut centrala Göteborg mot öster i  direkt anslutning till Centralstationen.

Byggnaden blir arbetsplats för Västra Götalandsregionens administrativa personal i Göteborg, totalt cirka 1 300 medarbetare.  Nya Regionens Hus binds ihop med befintliga stationshuset och består av en låghusdel med fem våningar samt ett 15 våningar högt hus. Fasadmaterialet glas och den höga finishen säkerställer ett nytt landmärke i staden.

Kontrasten mellan den gamla ”majestätiska marängtårtan” och det nya resliga höghuset används som ett verktyg i gestaltningen. Historiens vingslag ska kännas, ibland tydligt, andra gånger som lätta toner. De lägre husen är utformade som fond bakom det gamla stationshuset. Länkarna mellan det gamla stationshuset och det nya är projektets smycken med hög materialitet och detaljbearbetning.

 

Nya Regionens Hus

 • Kund: Västfastigheter
 • Projektets start/slut: 2016-2019
 • Storlek/Yta: Nybyggnad: 22 500 m², Ombyggnad: 5 500 m²
 • Ort: Göteborg

Team

 • Mattias Lind
 • Lars Zackrisson
 • Elin Adolfsson
 • Christian Wahlström
 • Carl Magnus Rosén
 • Susanna Elewi
 • Jacob Nilsson
 • Lena Osvalds

Byggnadstyp

Liknande projekt