Gå tillbaka

Östra sjukhuset utgör idag en sammanhållen 60- och 70-talsbebyggelse av typen hus i park med höga lameller för vårdavdelningar och lägre behandlingsdelar. Vårdens ökade krav på närhet mellan verksamheter medför en förtätning av hela sjukhusområdet till en mer urban miljö med inslag av gator, torg och alléer. Det nya barnsjukhuset utgör en första del i denna omvandling till ett mera stadslikt sjukhusområde.

Vårt uppdrag innebär att en ny byggnad uppförs intill det befintliga barnsjukhuset. Operationsenheten utvecklas med fler och bättre utrustade operationssalar, intensivvården utökas och anpassas för bättre integritet. Vårdavdelningar utformas för anhörigmedverkan i vårdarbetet samt med möjlighet att övernatta i direkt närhet till barnet. Planering för ett teambaserat arbetssätt ökar närhet och delaktighet mellan personal, patient och närstående.

Verksamheter i nya byggnaden
• Operation, 7 salar
• Intensivvård, 16 platser
• Vårdavdelningar, 96 patienter
• Lekterapi med bibliotek och skola
• Arbetsterapi och sjukgymnastik med bad
• Sterilcentral
• Helikopterplatta

En stor utmaning har varit att kombinera en högteknologisk verksamhet med höga krav på utrustning, hygien och effektivitet, med de krav på en trygg, ombonad och lekfull miljö som barnen med sina familjer ställer. Hur kombineras medicinsk professionalism med en avdramatiserande lekfullhet för att vård och tillfrisknande skall ske på bästa sätt? Medelvårdtiden är relativt kort, 2,5 dag, men flera barn tillbringar lång tid på sjukhuset, ibland ett halvår eller längre.

Vi lyfter fram interiörerna och ger dem en varm ombonad karaktär som dels präglar mötet vid ankomsten till sjukhuset, dels synliggör vårdens verksamheter ut till omgivningarna genom stora glaspartier, balkonger och terrasser. En överglasad grön gård ger patienter, föräldrar, syskon och personal möjlighet till paus från den ibland ganska intensiva miljön inom behandlingsenheter och vårdavdelningar.

Barnens möte med vården har lyfts fram särskilt i projektet. Lekterapi, skola och bibliotek förläggs i direkt anslutning till huvudentrén, dels för att avdramatisera mötet med vården, dels för att tillföra liv och rörelse.

Byggnadens yttre utformning kombinerar de varma interiörernas stora partier med en karaktär av högteknologi och professionalism som ansluter till 70-talsbebyggelsens glasade lågdelar. Vi föreslår en grönskimrande glasfasad, eventuellt med någon form av screentryck.

Nya Barnsjukhuset, Östra Sjukhuset

  • Kund: Västfastigheter
  • Projektets start/slut: 2010-2016
  • Färdigställt: 2019
  • Storlek/Yta: 33 000 m² BTA
  • Kostnad: 1 350 milj SEK
  • Ort: Göteborg
  • Fotograf/Illustratör: White View

Länkar

Team

  • Krister Nilsson - ansvarig arkitekt/uppdragsledare
  • Elisabeth Sandberg - ansvarig inredningsarkitekt
  • Cristiana Caira - gestaltningsansvarig

Byggnadstyp

Liknande projekt