Gå tillbaka

Sundsvalls kommun driver sedan några år tillbaka ett mycket ambitiöst arbete med hög och tydlig miljöprofi l. Satsningen Norra Kajen i samarbete med fastighetsbolaget Norrlandspojkarna är en stor del av kommunens arbete med att utveckla staden.

White vann arkitekttävlingen i konkurrens med några av nordens ledande kontor. Genom att föreslå en ny trafi kstruktur där genomfartstrafiken leds runt staden, kunde vi ta fram ett förslag som vidgade bilden av framtidens Sundsvall. Ett nyckeldrag är att flytta infartstrafiken från nuvarande E4 till Heffners Allé, som går genom den nya stadsdelen.

På så sätt blir Norra Kajen en ny stadsdel – istället för ett bostadsområde strax utanför som man kör förbi för att komma till Sundsvall city.

Det fortsatta arbetet ger Sundsvalls kommun möjligheter att förtäta staden i ett mycket attraktivt läge samt att medverka till hållbar utveckling. Det genomarbetade helhetstänket gör det möjligt att höja miljöambitionen ytterligare några snäpp. Visionen är att skapa Sveriges första stadsdel med ett slutet energisystem.

Gröna stråk binds ihop med grönområden, på taken och fasaderna växer gröna växter som renar luften. Den gör också att vattenflödena blir bättre och att vi får ett bättre klimat, för både människor och djur. Värmepumpar drar nytta av Sundsvallsfjärden, husen har återvinningssystem och el produceras av solceller och i förbränning av biogas.

Norra Kajen

 • Kund: Norra Kajen Exploaterings AB
 • Projektets start/slut: 2008-2011
 • Färdigställt: 2020
 • Storlek/Yta: 360 000 m² BTA
 • Kostnad: 6 miljarder SEK
 • Ort: Sundsvall
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Jan Larsson - ansvarig arkitekt
 • Björn Bondesson
 • Thomas Landenberg
 • Jenny Mäki
 • Sam Keshavarz
 • Lina Gudmundsson
 • Christian Figved
 • Daniel Svärd
 • Sara Eweskär
 • Åsa Hallén
 • Helena Bjarnegård
 • Anders Danielsson
 • Peter Ylmén

Byggnadstyp

Liknande projekt