Gå tillbaka

Ända in i början av 1970-talet var Göteborgs en av världens ledande varvsstäder. Sedan kom varvskrisen, med dramatisk minskad efterfrågan och en global omstrukturering av hela varvsnäringen. Staden stod inför en mycket svår utmaning – och valde att satsa på kunskapsutveckling.

Sedan slutet av 1980-talet har White deltagit i planering och byggande av cirka 150 000 m² på Lindholmen, en del av Norra Älvstranden. På det gamla varvs- och hamnområdet blandas nu utbildning med forskning, bostäder, näringsliv och kultur med Lindholmen Science Park som central knytpunkt. Verksamheten är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs universitet och näringslivet med bland annat Volvo, Saab, Ericsson och SVT. Ungefär 30 000 människor beräknas vara sysselsatta i området.

White har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Norra Älvstranden Utveckling AB successivt arbetat med översiktsplanering, programskrivning och detaljplanering med kvalitetsprogram.

För närvarande arbetar vi med detaljplanering av Lindholmen Centrum för att kunna knyta ihop och skapa mötesplatser mellan Lindholmens olika delar. Under 2008 har vi i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Chalmers och Älvstranden Utveckling AB tagit fram en dispositionsplan för de centrala delarna. Vi arbetar även med projektering av Lindholmspiren 3 med cirka 20 000 kvm som tillsammans med vårt tidigare projekt Navet är centrumbyggnader för Lindholmen Science Park.

Fastigheten Navet är belägen i skärningspunkten mellan Campus Lindholmen och teknikföretagen. Att hitta en gestaltning för denna centrala byggnad var uppdragets essens. Efter en tids undersökande av olika idélösningar fann huset sin form, vilket i sin tur förlöste den fortsatta processen. Den speciella planformen lät Navet bilda ett skyddat torgrum tillsammans med Chalmers befintliga byggnader. Detta torg är mötesplatsen, den sociala arenan för hela området. Attraktionsgraden förstärks med uteserveringar och sittgradänger mot älven och vattnet.

Byggnaden är generöst öppen i sina båda nedre avdelningar, där de publikt utåtriktade verksamheterna huserar. Mot torget öppnar sig Navet med uppglasade fasader och de signifikanta spetsarna stickande ut i en minst sagt uttrycksfull pose. De övre våningarna är utformade som en ”black box” i respektingivande svart och svävande ovan glasfasaden.

Fasadmaterialet är intressant, ett 8 mm tjockt högtryckslaminat från Perstorp. Det används faktiskt både på fasad och receptionsdisk, berättar Åke Johansson, ansvarig arkitekt. Vi hade inte jobbat med det materialet tidigare, men platschefen var skeptisk. Han bröt loss en bit från skivan och lade demonstrativt i en burk med vatten för att bevisa att det aldrig skulle hålla. Efter åtta månader fick han ge sig.

Navet & Lindholmen

 • Kund: Norra Älvstranden Utveckling AB
 • Projektets start/slut: 1988-2012
 • Färdigställt: 2012
 • Storlek/Yta: 150 000 m² BTA
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman

Team

 • Åke Johansson
 • Agne Revellé
 • Anders E Johansson
 • Stefan Rummel
 • Elisabeth Rosenlund
 • Joakim Hansson
 • Hans Pålsson
 • Jonas Häggström
 • Anne Lanne

Byggnadstyp

Liknande projekt