Gå tillbaka

Med sitt vinnande förslag Rede i vassen ville White förmedla en känsla av naturen och berätta vad som finns där. Den genomgående idén var att upplevelsen av natur och byggnad skulle förstärka varandra.

Utformningen av naturumet utgår från en stark formupplevelse. Två broar för ut besökaren i våtmarken och där de möts omvandlas de. Den västra bron blir till en byggnad som strävar uppåt i en växande rörelse, som en vassrugge ur gräset. Den östra bron ligger lägre, horisontellt, och skapar vid naturum en skyddad försänkt plats, ett rede.

Väl inne i byggnaden är utsikten över den nyanlagda sjön påtaglig. Utställningsrummets solfjädersform öppnar upp vyn direkt när man träder in i huset. Genom sydfasadens sollameller silas ljuset mjukt och känslan att befinna sig i skydd inne i vegetationen infinner sig.

Sett från Kristianstad reser sig naturum Vattenriket som ett landmärke och påminner om de fågelrika våtmarkerna som ligger helt nära staden.

Den nya broförbindelsen ingår i stadens cykelvägnät och öppnar för nya rörelsemönster in och ut ur centrala Kristianstad. Naturum Vattenriket kommer även fortsättningsvis att locka många besökare som vill landa för en stunds vila i vassen.

Naturum Vattenriket

 • Kund: Kristianstad kommun
 • Projektets start/slut: 2006-2010
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: ca 1000 m²
 • Ort: Kristianstad
 • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman och Patrik Olofsson
 • Film: White View

Team

 • Fredrik Pettersson - ansvarig
 • Per Berg
 • Niels de Bruin
 • Ulrika Connheim
 • Per-Anders Andersson
 • Martin Sundberg
 • Jakob Ek
 • Anders Danielsson
 • Johan Larsson

Byggnadstyp

Liknande projekt