Gå tillbaka

Mariebergsskogen vid Klarälvsdeltat strax utanför centrala Karlstad är samtidigt folkpark, nöjespark, djurpark, kulturreservat och naturskyddat strövområde med månghundraårig tallskog och våtmarker med fågellokaler.

En inbjuden arkitekttävling utlystes för utformning av ett naturum som inspirerande port till strövområdet.

Byggnaden symboliserar lövet, med upptagning av ljus och syre. Samlingssalen symboliserar ägget eller cellen, livets fortplantning och dess minsta beståndsdel. Utställningsytan runt salen ger direktkontakt med de olika naturtyperna utanför.

Fasaden mot skogen är hög för att ta in upplevelsen av ljusspelet genom kronorna. Fasaden mot vattnet är lägre för att skydda mot södersolen. Salen kan öppnas mot utsikten och utställningen. En ramp runt salen ger utsikt och leder upp till bibliotekshyllan.

Byggnadsmaterialen består till stor del av energieffektiva, lokala och förnybara material som limträstomme, träpanel av gran utvändigt, björkpanel invändigt och golvträ av furu. Energi utvinns med värmepumpar ur djupborrad jordvärme.

Naturum Värmland

  • Kund: Karlstad kommun
  • Projektets start/slut: 2001-2002
  • Färdigställt: 2002
  • Ort: Karlstad
  • Fotograf/Illustratör: Luc Pagès

Länkar

Team

  • Gunilla Hagberg
  • Per Odebäck
  • Lars Thorell

Byggnadstyp

Liknande projekt