Gå tillbaka

Naturum är i första hand en informations- och utställningslokal – en port ut i naturen. Byggnaden ligger en bit från vägen, insmugen i brynet där skogen tar slut och mossen tar vid. Den svävar en meter över tuvorna och bärs upp av två stycken 36 m långa fackverksbalkar som vilar på fyra granitstöd i den orörda terrängen.

Hela naturum är byggt i trä, grovt bearbetat men sammanfogat med hög precision. Bänkar, bord, bokhyllor och dörrar är gjorda av likadan granpanel som väggar, tak och golv. Inomhus är allt virke obehandlat, utvändigt är träpanelen, liksom spängerna fram till byggnaden, rötskyddade med brunsvart trätjära.

Fackverken är synliga både utifrån och inne i byggnaden och bidrar tillsammans med takstolar, snedsträvor och hängstag i hög grad till karaktären.

Utställningen berättar om mossens 14 000 år långa historia, hur flora och fauna utvecklats från senaste istiden fram till idag, och hur människan påverkat landskapet. Screentryckt glas kompletteras med linoljebränt järn, trämodeller och specialtillverkade föremål i järntråd – småländsk ”luffarslöjd”. Pulpeter, modell­podier och upphängningsanordningar är i gran med samma detaljutförande som övrig inredning.

Naturum Store Mosse

 • Kund: Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Projektets start/slut: 2002-2003
 • Färdigställt: 2003
 • Storlek/Yta: 300 m²
 • Ort: Hillerstorp
 • Fotograf/Illustratör: Mikael Olsson

Team

 • Mattias Lind
 • Ulla Antonsson
 • Lars Zackrisson
 • Daniel Hultman
 • Roger Olsson
 • Lisbeth Andersson

Byggnadstyp

Liknande projekt