Gå tillbaka

Historia i nutid

För mer än hundra år sedan sänktes Hjälmarens vatten i ett av Sveriges största landskapsprojekt någonsin. Avsikten var att frigöra odlingsbar mark, men skördarna blev dåliga och området fylldes istället av traktens soptippar, skjutfält och industriområden. Här föddes idén om att avlägsna spåren av förstörelsen och utveckla områdets naturvärden. Efter 20 års landskapsrestaurering är Oset-Rynningeviken och Naturens hus idag en attraktiv plats för människor, växter och djur.

Människan och naturen

Att återerövra närheten till Hjälmaren och skapa ett signum för hållbar utveckling var centralt när Örebro kommun utlyste arkitekttävlingen om ett nytt naturum. Whites vinnande förslag tar fasta på den historiska omvandlingen av landskapet. Naturum Oset blir arenan som berättar om platsens återupplivade natur och platsen där kommande generationer kan delta praktiskt i den fortsatta landskapsomvandlingen. Här planeras också ett antal övernattningsstudios bland trädstammarna.

Lärande, lek och odling

Gläntan där naturum ligger präglas av Vattenparkens mångfald och ett böljande grönt landskap. Naturum är delvis insmuget i gläntans största kulle och delvis framträdande med asymmetriskt formade, solcellsklädda tak som tränger fram genom det grönskande täcket. Vattenparken utvecklas och placeras i flera nivåer och det före detta hamnkontoret blir ett orangeri där besökarna kan delta i odling och utplantering av växter på kullarna.

Utifrån och in

Naturum och dess gröna tak blir ett visuellt nav där landskapet knyts samman. Utställningsrummet och samlingssalarna i naturum öppnar upp sig mot landskapets nya siktlinjer. På så vis vävs utställningens scenografi samman med naturens egen storslagenhet. Byggnadens konstruktion, valet av naturliga, lokala material med låg klimatpåverkan och ett stort antal solceller ger den energianvändning som definierar ett passivhus och ett naturum där kommande generationer kan skapa en hållbar framtid.

Naturum Oset

 • Kund: Örebroporten
 • Projektets start/slut: 2014-2015
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Mattias Lind
 • Martin Ehn Hillberg
 • Viktoria Buskqvist
 • Agne Revellé
 • Hanna Linde
 • Linn Roldin
 • Rickard Nygren
 • Britta Wikholm
 • Björn Bondesson

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt