Gå tillbaka

Bygget av en ny folkskola på tomten vid Sandgatan påbörjades 1897 och togs i bruk höstterminen 1899. Arkitekt var A. Nilsson från Göteborg. Skolan kostade 47 000 kr och då saknade man ännu lokaler för skolkök och gymnastik. 1920 byggdes ett gymnastikhus för 45 000 kr. Arkitekt denna gång var S. U. Fortmeijer, Halmstad.

Sommaren 1924 skedde en genomgripande omdisponering av skollokalerna. Med planeringsstart 1949 och med invigning 1954 byggdes skolan till med en matsalsbyggnad samt ett nybygge i gult tegel i hörnet Sandgatan och Ringvägen. Arkitekt var Daniel Persson, Göteborg.
I samband med invigningen blev skolans namn Möllevägsskolan.

Parallellt med planeringen av första etappen för de nya bostäderna fick vi 2008 uppdraget att, tillsammans med FABO’s fastighetsansvarige och presumtiva verksamhetsföreträdare, upprätta skisser för hyresgästanpassning i den gamla skolan.

De verksamheter som vi slutligt projekterade för var Vuxenskolan på plan 1, Ernst&Young på plan 2 samt Kommunens hemtjänstgrupper på plan 3.

Ombyggnaden blev klar och flyttades in i etapper under 2010 och 2011. I samband med projekteringen hade vi ett givande samarbete med Kulturmiljö Halland som också var de som ansvarade för den utvändiga färgsättningen.

Möllevägsskolan

 • Kund: FABO (Falkenbergs Bostads AB)
 • Projektets start/slut: 2008-2010
 • Färdigställt: 2010
 • Storlek/Yta: 1440 m²
 • Kostnad: ca 25 milj
 • Ort: Falkenberg
 • Fotograf/Illustratör: Klas Sjöberg

Team

 • Stellan Eriksson
 • Jimmie Ahlgren
 • Linda Svensson
 • Gunilla Grönbeck

Nyckelord

Liknande projekt