Gå tillbaka

Målet var tydligt – ett landmärke som motsvarar universitetets internationella position. Tomten definieras av ett stadsrum och av en byggnad för internationella forskare samt flera lösa strukturer, vägar och grönområden.

Vår idé var att göra precis tvärtom. Vår byggnad är integrerad i ett nytt, böljande landskap. Huset är halvt nedgrävt, halvt upp­höjt, i trä, lera och glas. Formspråket är fritt och följer funktionsströmmarna. En spricka i taket definierar gränsen mellan publika och privata utrymmen samt släpper in dagsljus.

Byggnaden är uppglasad och kläs med ett raster av böjda träprofiler, optimalt anpassade efter dagsljusönskemål samt minskad solinstrålning. Placeringen är vald så att den nya studentmatsalen är synlig från flera olika urbana rum och samtidigt bilder den en ny central plats i ett lugnade parkområde bortom det hektiska nya centrumet. Som besökare finns det flera möjligheter att ta sig in i mensan. Har man ett annat mål kan man lätt passera byggnaden. Formen hjälper till att leda människorna runt huset.

Matsalsdelen ligger på marknivå, öppen och översiktlig, och tillåter landskapet att komma in. Här finns även lugnare delar med möjlighet att dra sig tillbaka med överblick över hela matsalen. Köket ligger under landskapet medan matutlämningen är placerad i matsalsdelen under sprickan i taket.

Vattendammar utanför och i huset samt väggar av lera hjälper att kyla huset. Slitsen i taket ventilerar bort värmen. På vintern värmer golvet med luftbunden värme.

Tävling.

Mensa, TU München

  • Kund: Statliches Bau Amt 2, München, Tyskland
  • Projektets start/slut: 2012-2012
  • Storlek/Yta: 5 268 m² LOA
  • Ort: München
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Dirk Noack
  • Fredrik Källström
  • Sander Schuur
  • Jens Rasmus Andersson

Byggnadstyp

Liknande projekt