Gå tillbaka

Diligentia och Malmö stad utvecklar stadsdelen Masthusen, med cirka 700 lägenheter och 70000 kvadratmeter kontor, med en långsiktigt hållbar profil. White anlitades för att göra hållbarhetscertifieringen för stadsdelen och har arbetat tillsammans med BRE och Diligentia för att ta fram underlag för certifieringen. På White finns Sveriges första utbildade Assessor (bedömare) med licens att göra hållbarhetscertifieringar enligt BREEAM Communities metod.

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett världsledande certifieringssystem när det gäller att bedöma hur väl ett stadsbyggnadsprojekt lyckas skapa en hållbar totalmiljö. Metoden utgör ett mycket bra verktyg för att samla ett stort antal hållbarhetsfrågor, och samarbetspartners, inom ett och samma projekt. Det bedömer också fler hållbarhetsaspekter än svenska miljöbedömningar gör. I BREEAM Communities bedöms faktorer som social hållbarhet och design på samma sätt som miljötekniska aspekter.

Som ett första steg genomfördes en förbedömning av vilka hållbarhetsfrågor som var särskilt angelägna för beställaren. Underlagsmaterialet behövde anpassas till svenska förhållanden och togs fram genom workshops med myndigheter, fastighetsägare och boende i området. White gjorde bedömningsarbetet utifrån de framtagna checklistorna under 2011. Det har resulterat i den första nivåns BREEAM Communities-certifikat för området Masthusen. Efter att nästa fas, detailed planning stage, är genomförd ska stadsdelen certifieras slutgiltigt.

Masthusen BREEAM Communities

  • Kund: Diligentia
  • Projektets start/slut: 2010
  • Storlek/Yta: 160000 kvadratmeter (ca 18 stadskvarter inkl gator och offentliga platser)
  • Ort: Malmö
  • Fotograf/Illustratör: Kanozi Arkitekter och White

Team

  • Anders Nilsson
  • Johanna Engberg

Byggnadstyp

Liknande projekt