Gå tillbaka

Under våren 1997 deltog White i ett parallellt uppdrag om bostäder på Norra Älvstranden i Göteborg med det kommunala Bostadsbolaget som kund.

Planen tar sin utgångspunkt i de gamla varvsbyggnadernas riktningar, karaktär och skala. I de nya kvarteren håller vi därför samman i materialval, höjder och riktningar. Med utsträckta huskroppar skapar vi tydliga gaturum och visar på riktningar mot älven. Viktiga platser markerar vi med enstaka högre byggnader.

Längst i norr ligger parkkvarteret som bygger en tydlig kant i den park som kommer att bli stadsdelens gröna lunga. En vattenspegel inbjuder till lek och leder flanörer från stadsdelens norra entré ned till kajen. En åtta våningar hög tegelskiva markerar kvarterets hörn och tar upp skalan hos befintliga hallar. Tillsammans med fyra vitputsade ”sockerbitar” framför en fasad av cederträ formas en komplex collagearkitektur rik på skuggspel och ljusreflektioner.

På kajen står ett stadigt kajhus med en väderskyddad insida som kontrasterar mot den hänförande utsikten som exponeras genom rumshöga fönsterpartier. Med generella rumsmått och tydliga rumssamband vill vi ge möjlighet till flexibla användningar av rummen. Genomgående siktlinjer med vackert infallande ljus är andra kvaliteter vi arbetat med i projektet. Från samtliga bostadsrum når man dessutom direkt ut till den generöst omslutande balkongen vilket ger en unik känsla av markboende på höjden.

Maskinkajen

 • Kund: Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
 • Projektets start/slut: 1997-2001
 • Färdigställt: 2001
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: Ulf Celander

Kompetenser

Team

 • Carl Bäckstrand
 • Per-Anders Andersson
 • Anders Sveningsson
 • Krister Nilsson
 • Maria Jönsson
 • Åsa Haremst
 • Henrik Haremst
 • Ia Belfrage

Nyckelord

Liknande projekt