Gå tillbaka

Måkens stora sluttande tak tar upp bergens former, släpper ned ljus på gatan och rymmer takterasser, atrier och kupor. Kvarteret består av fyra byggnader underbyggda med ett gemensamt garage och spänner mellan två gator med hela 13 meters höjdskillnad.

Husen omsluter en innergård i en skala som är helt unik i Bergen. Gården förses med lägenhetsträdgårdar som de boende odlar och sköter. Mot Damsgårdsveien ligger butiker med dubbel rumsvolym, och mellan husen lämnas utblickar ned mot vattnet och upp mot berget.

Volymernas olika disposition (längs med eller tvärs den kraftiga lutningen) leder till varierande lägenhetstyper: allt från stadsradhus i två plan till atriumlägenheter och studios. Projektet kläs genomgående med en för Bergen karaktäristisk vit träpanel. Husen har varierats genom olika detaljutförande och varierande paneltyp mellan stående panel, fjällpanel och dubbelfalsad liggande panel.

Vår kund uppskattar att vi (svenska arkitekter) engagerar oss betydligt mer i helheten – som stadsbyggnad, utemiljö och butikslokaler. Att vi har tar bredare grepp hellre än att fokusera endast på byggnaden.

Måken

  • Kund: BOB, Bergen
  • Projektets start/slut: 2012-2014
  • Lägenheter / rum: 70
  • Ort: Bergen
  • Fotograf/Illustratör: Ivan Brodey, Torbjörn Eliasson

Team

  • Mats Egelius - ansvarig arkitekt
  • Henrik Wallander
  • Oskar Norelius
  • Anders Olausson

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt