Gå tillbaka

Vi står bakom det nya informations- och besökscentrumet; Infomind, och Agglolabbet där framtidens produkter utvecklas och specialanpassas för kunder över hela världen. I byggnaden hålls styrelsemöten, introduktion av nya kunder osv och ska spegla den verksamhet som LKAB bedriver, visionen och framtida satsningar.

Det är glädjande att vi fått en representativ byggnad för mottagning av LKAB:s gäster på en nivå som motsvarar LKAB som kvalitetsleverantör
/ Lotta Fogde, kommunikationsdirektör på LKAB

Hjärtat utgörs av ett generöst rum i dubbel våningshöjd, platsen för mingel, show och utställning. En 24 kvadratmeter stor ”biografduk” kommunicerar med besökarna redan på långt avstånd från själva den fysiska entrén. Rummets fond utgörs av en vägg bestående av monitorer.
Lokalerna är anpassade för olika typer av möten och variationen är stor med många sittningsmöjligheter som kan kombineras med ståbord för mingel. Även stämningen kan anpassas med stor flexibilitet i ljussättning och ljudteknik.

Lokala material från traktens producenter har prioriterats: fjällbjörk, magnetit och zinkplåt från Plannja. Golvet har hämtats från gruvan, den svarta magnetiten och det svarta kontrasteras av fjällbjörksfanér i väggarna. Exteriören är utförd i svartfärgade grova limträpaneler kopplade till magnetit. Denna specialutformade limträpanel återfinns även i väggarna inomhus.

LKAB

 • Kund: LKAB
 • Projektets start/slut: 2010-2012
 • Färdigställt: 2012
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Lennart Sjögren - Ansvarig arkitekt
 • Katrin Ehnberg-Gunnarsson
 • Karin Nyberg
 • Anders Taflin
 • Mattias Lind
 • Katharina Björlin Wiklund
 • Andreas Laessker
 • Mats Holmberg