Gå tillbaka

White har tillsammans med Malmö Stad tagit fram gestaltningsprogram, planprogram och två detaljplaner samt ritat två bostadskvarter i ett radhusområde för NCC med inflyttning från hösten 2015 och ett flerbostadshuskvarter för NCC och MKB med 128 hyresrätter som förväntas stå klart årsskiftet 2017/2018.

Utbyggnaden av Limhamns Läge sker på det forna cementfabriks-området där Skånska Cementaktiebolaget började tillverka och skeppa ut cement i världen redan under sent 1800-tal. Sedan år 2000 har verksamheten legat nere och området har stått otillgängligt och oanvänt. I och med den nya utbyggnaden blir området för första gången tillgängligt för allmänheten.

I arbetet med den nya stadsdelen har bevarandefrågor varit viktiga och några av de befintliga silor som står inom området och som fungerat som landmärken längs med Malmös kust, kommer nu få ett nytt innehåll med bl a bostäder.

Limhamns Läge får skola och förskolor, en stor stadsdelspark och i avtrycket av den gamla, numera ifyllda hamnbassängen, skapas ett torg och en strandpark med bryggläge. Dessa nya publika platser och funktioner blir ett viktigt tillskott för hela Limhamn.

Vägen ut till Ön, industrihamnens före detta vågbrytare, blir ett rekreationsområde som är tänkt att bestå av stora trädplanteringar som hjälper till att bryta vindarna från havet. En bryggpromenad kopplar samman Limhamns Läge med övriga närliggande utbyggnadsområden och med hela det rekreationsstråk som har etablerats längs med Malmös kuststräcka, från Västra hamnen via Ribersborgsstranden och vidare mot Sibbarp och Öresundsbrofästet.

Limhamns läge

 • Kund: NCC Boende AB
 • Projektets start/slut: 2011-2015
 • Färdigställt: 2015
 • Lägenheter / rum: ca 500 bostäder (etapp1) ca 800 bostäder (etapp 2)
 • Ort: Malmö
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Sven Gustafsson
 • Rebecka Wijk
 • Maud Karlström
 • Fredrik Larsson
 • Peter Petersson
 • Ola Dellson
 • Göran Wihl
 • Daniel Borrie
 • Johan Persson
 • Karl Landin
 • Malin Ericson
 • Martin Sundberg

Liknande projekt