Gå tillbaka

På en tomt som idag är en parkeringsplats föreslår White en u-formad byggnad med en grön upphöjd gård i två etage. Byggnaden, som ramar in torget, kommer att inrymma centrumverksamhet, kontor och bostäder.

Entréfasaden linjerar med existerande stråk, vilket gör torget till ett mer definierat stadsrum. Intill tomten finns Karl XI Servicehus, också ritat av White, som kommer att blicka ut över en grön och levande innergård.

Ambitionen är att skapa en bra boende- och handelsmiljö mitt i centrum. Målsättningen är att nå en högklassig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som tillför en starkare karaktär till Halmstad och Lilla Torg.

När den nya byggnaden på Karl XI 7 och parkeringshuset på Svartmunken står klara blir Lilla torg ett bilfritt torg. Detta är ett led i att minska biltrafiken och tunga transporter i Halmstads centrala delar och göra stadskärnan till en naturlig mötesplats.

 

Lilla Torg, Halmstad

  • Kund: Fem Hjärtan
  • Projektets start/slut: 2016
  • Storlek/Yta: 7500 kvm
  • Ort: Halmstad
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Jimmie Ahlgren
  • Ellika Stare
  • André Agi

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt