Gå tillbaka

Lokalerna blåstes ur helt och cellkontoren ersattes av ett öppet och varierat kontorslandskap med plats för ca 900 medarbetare. White ritade inredningen och gestaltade miljön som projekterades av den lokala arkitekten Arkitektgruppen. Ett stort arbete gjordes för att förankra det förnyade arbetssätt som de nya lokalerna krävde. Vi deltog aktivt i detta arbete som leddes av Workspace och organisationskonsulten Thomas Nathorst-Böös.

Lantmäteriet arbetar med att skapa överblick över vårt land, vår mark och våra fastigheter. Sverige dokumenteras, systematiseras och hanteras i kartor, flygfoton och register. Lokalernas invändiga gestaltning tog avstamp i detta – i färgerna, kartbilden och i viljan av att skapa system och överblickbarhet. Målet var en tydlig, smart och rationell miljö i den i övrigt komplicerade byggnaden bestående av flera sammanbundna huskroppar. Med hjälp av färgsättning skapades tydliga zonindelningar för arbete, möte, rörelse och paus vilket gav lokalerna en känsla av variation. Grafiska element adderades för att förstärka orienterbarheten. Kartans bild inspirerade till lokalernas utformning:

Vägnätet – den svarta asfalten
De aktiva passagerna och korridorerna som tar dig från A till B.

Staden, stationerna & noderna – den röda mötespunkten
De informella mötesplatserna, kaffeoaserna samt noder vid entré och mötestorg.

Mark, skog – den gröna vågen
Mötesrummen som kopplar till de gemensamma gångstråken.

Luft, vatten – det lugna blå
Den rationella och trygga arbetsplatsen.

Lantmäteriet HK

  • Kund: Norrporten
  • Färdigställt: 2013
  • Storlek/Yta: ca 21000 m²
  • Ort: Gävle
  • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Team

  • Märta Friman

Byggnadstyp