Gå tillbaka

White började med att tillsammans med personalen formulera behoven. Sedan planerades miljön för de fem avdelningarna in i detalj. Processen byggde på ömsesidig respekt för de kompetenser och erfarenheter som White respektive förskolans personal hade med sig.

Personalen ville ha en modern pedagogisk miljö som gav lugn och trygghet för barnen. Arbetet på förskolan är fysiskt tungt och innebär många lyft, vilket ställde krav på ergonomiska lösningar. I uppdraget från Fredrikstads kommun ingick också att ge miljön förutsättningar att slitas och åldras vackert.

Den genomgående visionen om projektet var att göra ytorna så flexibla som möjligt. Med många moduler på hjul gav man personalen möjlighet till förändring. Matsalsborden är mobila och salen kan lätt göras om till samlingssal. Kapphyllor och stövelvagn har hjul och kan lätt köras undan och bord som fälls upp på väggen frigör ytor för lek. Några korridorer har fått klättervägg och blivit lekytor i sommar- och vintertema. Ergonomiska möbler, som rullpallar på golvnivå, valdes till personalen för att undvika arbetsskador.

Varje avdelning fick sin egen färgkod så att alla barn skall känna var de hör hemma. Personalen har konsekvent arbetat med sin avdelningsfärg ner i namnlappar och pärmar för att skapa den önskade miljön för barnen. En miljö personalen är väldigt positiva till och lovordar.

Langøyåsen barnehage

  • Kund: Fredriksstad Kommune, Norge
  • Projektets start/slut: 2009-2010
  • Färdigställt: 2010
  • Storlek/Yta: 1 070 m²
  • Ort: Fredrikstad, Norge

Kompetenser

Team

  • Susanna von Eyben

Byggnadstyp

Liknande projekt