Gå tillbaka

Idén med Kvillebäcken är att skapa en öppen, hållbar och trygg blandstad på de boendes villkor, där miljöpåverkan och trivsel fokuseras även under byggtiden.

Från ett tidigt skede har White tagit fram underlag för detaljplan i flera parall­ella stadsbyggnadsuppdrag. White har även ansvaret att ihop med Älvstranden Utveck­ling AB driva Kvillebäckens hållbarhets­arbete.

White arbetar utifrån sin framgångsrika metod för hållbar stadsutveckling i samverkan, White Innovation Process. Fokus är att bygga en struktur och tillföra kompetens och inspiration, innan lösningen tas fram.

Processen har byggt på kontinuerliga träffar med konsortiet där White och Älvstranden bjudit in expertis inom olika områden, och miljö och sociala frågor har satts i ett nytt perspektiv. Resultatet är en gemen­sam vision och ett lättanvänt hållbarhetsprogram med konkreta rutiner och krav.

Kvillebäcken byggs för biloberoende med hög grönytefaktor och mötesplatser som programmeras med innehåll som lockar till uteliv. Husen blir energieffektiva med utrymme för handel och service. Gränsen mot befintliga kvarter suddas ut genom att de nya gatorna fortsätter in i de gamla kvarteren.

Områdets city- och kollektivtrafiknära läge är unikt och utgångspunkten för en grön livsstil.

Kvillebäcken

  • Kund: Älvstrandsbolaget, Göteborgs kommun
  • Projektets start/slut: 2004
  • Lägenheter / rum: 1600 lägenheter
  • Ort: Göteborg
  • Fotograf/Illustratör: White View

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt