Gå tillbaka

Redan 2007 kontaktade AMF Pension White då kontorsbyggnaden Kvarteret Pelarbacken skulle utrymmas och var i stort behov av renovering. Efter förstudie och analys av byggnadens förutsättningar genomfördes en utredning av möjligheterna att bygga om till bostäder. Uppdragsgivaren valde istället att rusta upp huset till ett attraktivt kontorskomplex i linje med det trendiga läget på Söder.

Whites miljöutredare konstaterade tidigt att byggnaden behövde saneras från asbest i ventilationssystemet och PCB i fasaden. Ett incitament för att även förändra husets ganska trista och tunga exteriör. Whites team valde att tillvarata 60-talets idéer om strukturens betydelse och addera lekfullhet för att skapa en kontrastrik och levande fasad. Plåtfasaden är ett membran som speglar byggnadens struktur inifrån och stadens liv och färger utifrån. En slags tredimensionell väv som sveps runt kvarteret.

För att skapa en ljusare och öppnare kontakt med gatan glasades bottenvåningarna upp och en ny entré mot Östgötagatan förenklade kommunikationerna. På innergården fanns en tillbyggnad från 80-talet som öppnades upp och gestaltades om för att lämna plats åt en välkomnande lounge.

Miljön var i fokus under arbetet. Energisimuleringar visade att tilläggsisolering inte lönade sig på grund av det ökade kylbehovet. Men genom byte av fönster, glastak och tekniska system lyckades man sänka energiförbrukningen så att byggnaden klarar kravet för Green Building med råge.

Kvarteret Pelarbacken

 • Kund: AMF Pension
 • Projektets start/slut: 2007-2011
 • Färdigställt: 2011
 • Storlek/Yta: 30 000 m² BTA
 • Kostnad: 400 miljoner SEK
 • Energianvändning: Green Buildning 80 kvh/m2/år
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Mikael Olsson och Thomas Zaar

Team

 • Erik Torvén
 • Ulla Bergström
 • Anna Ahlberg
 • Monica Wild

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt